Avís legal

Avís legal

Consentiment informat del Directori Riera de Caldes

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades , s'incorporaran i seran tractades en un fitxer automatitzat propietat de l’AMERC amb la finalitat d'atendre la present relació. Les dades són confidencials i d'ús exclusiu de l’AMERC responsable del fitxer. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les esmentades dades mitjançant correu electrònic a portal@rieradecaldes.com.

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del web és l’AMERC amb domini d'Internet www.rieradecaldes.com, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels interessats a la següent adreça de correu electrònic portal@rieradecaldes.com

Condicions Generals del Portal KM0 Riera de Caldes

Per a poder publicar un anunci al nostre Portal, és obligatori registrar-se. En fer-ho, vostè garanteix que totes les dades que proporciona són autèntiques, exactes i actualitzades. Els administradors dels Portal comprovem en la mesura del possible la veracitat i exactitud de les dades publicades de tots els anunciants, tot i que no sempre serà possible garantir tota veracitat de les dades dels anuncis. Per això us requerim que mantingueu les dades dels vostres anuncis actualitzades en tot moment, notificant amb el període més breu possible quan una dada ja no es vigent o és inexacte. En publicar un anunci vostè reconeix ser el responsable del producte o servei que s’anuncia (o té l’autorització de la persona responsable de la seva organització) i serà l’únic responsable de la veracitat de les dades publicades, fet pel qual, només correspon a vostè la responsabilitat de qualsevol dany o perjudici que es pugui derivar al respecte.

En registrar-se el Portal vostè reconeix que l’AMERC es reserva el dret a donar de baixa tots els anuncis que no compleixin amb les condicions generals d’ús del Portal.

L’AMERC, en ser únicament un intermediari entre les empreses, no pot ser vinculat més que en la forma descrita en les present condicions generals i, com a tal, el preu i altra informació sobre els productes i serveis anunciants, no consisteix una oferta comercial per part nostra.

En publicar un anunci, haurà de seguir els passos descrits al nostre Portal. Un cop finalitzat el procés rebrà una comunicació nostra de confirmació o denegació de la publicació de l’anunci.

Per les presents Condicions Generals, vostè accepta que quan l’anunci hagi estat publicat amb el seu consentiment. En finalitzar el procés de publicació, perdrà el dret de dissentiment, en base a la disposició de l’article 103 m) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris (“TRLGDCU”).