• Fabricació d’aigües tractades (destil·lació, desionització, osmotització i desmineralització)

    Carrer Pintor Sert, nau 23
    Polinyà