NETEJES JUBANY

Rentat interior i exterior de contenidors. Neteja de voreres, places, pistes descobertes, poliesportius o zones d'aparcament. Neteja de tot tipus de mobiliari urbà. Baldeig de carrers i reg de jardins.


Empresa de neteja al servei dels municipis
neteja contenidors voreres carrers places pavellons aparcaments
Rentat de tot tipus de contenidors

En tot moment, qualsevol empresa pot modificar les seves dades o donar-se de baixa del nostre Portal a través de Accés Usuari. Igualment, si tenen qualsevol dubte o volen comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer mitjançant l’adreça info@rieradecaldes.com. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes es reserva el dret de no acceptar aquelles activitats o registres que no s’ajustin a la intencionalitat d’aquest directori.