Política de Protecció de Dades de Personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), li informem que les dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Responsable AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Plaça de la Vila 5
08130 Sta. Perpètua de Mogoda, Barcelona.
 Tel 935743234

Delegat de Protecció de dades: dpd@staperpetua.cat
Finalitat del tractament ​Atendre les vostres consultes, peticions, suggeriments, notificacions i queixes.
Promocionar i informar-vos de les activitats que duem a terme, productes i altres aspectes relacionats amb els serveis que oferim, mitjançant correus electrònics, el web, les xarxes socials i altres mecanismes.
Dur a terme estudis de mercat i d'informació socioeconòmica.
Legitimació ​Les dades poden ser recollides mitjançant formularis web, inscripcions a esdeveniment, sol·licituds d'informació i correus electrònics. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
Cookies ​Pel simple fet de navegar pels nostres webs, recollim informació limitada dels usuaris i estadístiques globals anònimes. Aquesta informació la utilitzem per millorar l'accés als continguts i als serveis que us oferim, i per monitoritzar el seu rendiment. Aquesta informació l'obtenim mitjançant les galetes que es desen en els vostres navegadors i els logs que es desen en els nostres servidors web.
Destinataris de les dades ​Les dades que recollim son d'ús intern, però en alguns casos és necessari comunicar a terceres parts la informació que ens heu proporcionat, per poder prestar-vos el servei sol·licitat; com a d'altres administracions públiques o empreses subcontractades per realitzar un treball concret en benefici dels Serveis.
Drets ​Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’oficina d’atenció ciutadana, Pl.vila num.6
Conservació de les dades ​Mentre es mantingui l’interès per part de l’usuari de mantenir les dades i no exerciti el seu dret de supressió
Reclamació ​Te dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.