INSTALDAGA

Instal·lacions elèctriques, manteniment comunitats i maquinària industrial


Som una empresa dedicada a la realització, manteniment i reparació d'Instal·lacions elèctriques per a Baixa Tensió en locals de pública concurrència, indústries, edificis i infraestructures, en general, totes les compreses en el Reglament Electrotècnic de BT (RD 842/2002) comptant amb un instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió en la categoria bàsica i especialista per emetre els certificats d'instal·lació o manteniment, amb àmplia experiència en el sector.
instal·lacions electricitat energia solar intèrfons antenes tv reformes manteniment comunitats maquinària industrial.
Horari

De 9:00 a 18:00 hores

Sense imatges

En tot moment, qualsevol empresa pot modificar les seves dades o donar-se de baixa del nostre Portal a través de Accés Usuari. Igualment, si tenen qualsevol dubte o volen comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer mitjançant l’adreça info@rieradecaldes.com. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes es reserva el dret de no acceptar aquelles activitats o registres que no s’ajustin a la intencionalitat d’aquest directori.