L' KADEMIA EDUCACIO I INNOVACIO

L' KADEMIA EDUCACIO I INNOVACIO

Serveis educatius

Carrer de les Escoles, 52 - 08120 La Llagosta

És una empresa que es dedica a la prestació de serveis auxiliars i complementaris a la educació i a la formació profesional, classes de reforç, tallers mediambientals, consulta psicología i logopeda.

educació sanitat serveis socials psicologia logopeda