GESICA CARGAS Y TRINCAJES

Transport i emmagatzematge (serveis annexes al transport)


És una empresa que es dedica a subjectar immovilitzar tot tipus de càrregues, caixes, palets,maquinària i tot tipus de mercaderies en general que siguin transportades per mitjans marítims.

transport emmagatzematge

Sense imatges

En tot moment, qualsevol empresa pot modificar les seves dades o donar-se de baixa del nostre Portal a través de Accés Usuari. Igualment, si tenen qualsevol dubte o volen comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer mitjançant l’adreça info@rieradecaldes.com. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes es reserva el dret de no acceptar aquelles activitats o registres que no s’ajustin a la intencionalitat d’aquest directori.