INS MANOLO HUGUÉ

Institut d’Educació Secundària


Institut públic. Impartim ESO, Batxillerat i FP en formació dual. Cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió: el Grau Mitjà de Gestió Administrativa i el Grau Superior d'Administració i Finances. De la família professional de Fabricació mecànica: Grau mitjà de Mecanització i Grau superior de Programació de la Producció (motlles i matrius). De la família professional d'Imatge Personal: el Grau Superior de Termalisme i Benestar.

administratiu mecànica termalisme formació dual motlles matrius fp
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat tecnològic, científic, humanístic, econòmic i social
Familia Professional Administració i Gestió
Família Professional Imatge Personal
Família Professional Fabricació Mecànica

En tot moment, qualsevol empresa pot modificar les seves dades o donar-se de baixa del nostre Portal a través de Accés Usuari. Igualment, si tenen qualsevol dubte o volen comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer mitjançant l’adreça info@rieradecaldes.com. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes es reserva el dret de no acceptar aquelles activitats o registres que no s’ajustin a la intencionalitat d’aquest directori.