PRODUCTUM BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES

Suport a Micro Empresa i PIME en la rendibilització de les seves vendes


*ProDuctum SME services: LI DONEM SUPORT A L'HORA DE FIXAR DE FORMA CORRECTA ELS PREUS DE VENDA ADIENTS!. Donem suport a les Empreses en el seu DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI, especialment des de la seva àrea de vendes. Utilitzem metodologia pròpia per ajudar-les en la optimització del seus processos de CALCULAR COSTOS i FIXAR PREUS DE VENDA de forma correcta, principalment mitjançant la metodología del PROFIT THINKING. Estem focalitzats en l'optimització de la GESTIÓ DEL MARGE. Àmbit... [Llegir més]
interim manager comerç vendes nacional internacional mercat assessor

Sense imatges

En tot moment, qualsevol empresa pot modificar les seves dades o donar-se de baixa del nostre Portal a través de Accés Usuari. Igualment, si tenen qualsevol dubte o volen comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer mitjançant l’adreça info@rieradecaldes.com. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes es reserva el dret de no acceptar aquelles activitats o registres que no s’ajustin a la intencionalitat d’aquest directori.