6 SENTITS

Centre d'estetica


6 SENTITS és un centre destinat a dones i homes, amb el propòsit de brindar les millors alternatives en tractaments integrals. La nostra filosofia de treball consisteix en donar prioritat al tracte personal als nostres clients, la seva satisfacció i l'efectivitat dels tractaments, davant del criteri comercial.


El nostre equip està format per acreditats especialistes. Aquest és el nostre principal aval per aconseguir uns resultats perfectes.


6 SENTITS es un centro destinado a mujeres y hombres, con el propósito de brindar las mejores alternativas en tratamientos integrales. Nuestra filosofía de trabajo consiste en dar prioridad al trato personal a nuestros clientes, su satisfacción y la efectividad de los tratamientos, frente al criterio comercial.
Nuestro equipo está formado por acreditados especialistas. Éste es nuestro principal aval para conseguir unos resultados perfectos.

Ofertes de productes i serveis

Sense publicacions

Catàlegs

Sense publicacions

Sense imatges

En tot moment, qualsevol empresa pot modificar les seves dades o donar-se de baixa del nostre Portal a través de Accés Usuari. Igualment, si tenen qualsevol dubte o volen comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer mitjançant l’adreça info@rieradecaldes.com. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes es reserva el dret de no acceptar aquelles activitats o registres que no s’ajustin a la intencionalitat d’aquest directori.