LIBRA LOGISTIC

Transport de mercaderies per carretera


Servicio diario de groupaje con Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Rumania, Bulgaria,
Plazos de entrega desde 36 horas con Alemania

En tot moment, qualsevol empresa pot modificar les seves dades o donar-se de baixa del nostre Portal a través de Accés Usuari. Igualment, si tenen qualsevol dubte o volen comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer mitjançant l’adreça info@rieradecaldes.com. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes es reserva el dret de no acceptar aquelles activitats o registres que no s’ajustin a la intencionalitat d’aquest directori.