RECUPERACIONES HNOS VILLANOVA

Valorització de residus no perillosos ferro, metalls, bateries , raes , paper i cartró


Segona generació de recuperadors , valotizadors de residus tant industrial com urbà , reciclem txatarra ferrica com no ferrica, som planta de transferencia per raes i bateries, portem mes de 60 anys de experiencia al sector de la recuperació.
Tenim vehicles de tot tipus per carregar segons necesitats.
reciclatje valorització residus ferrics i no ferrics raes bateries
Horari

09:00-13:00, y de 16:00 a 19:00

Servei de furgoneta per la recollida de residus autoritzada per la agencia catalana de residus
Servei de camió pop per recogida de residus servei de contenidors per txatarra i cartró

En tot moment, qualsevol empresa pot modificar les seves dades o donar-se de baixa del nostre Portal a través de Accés Usuari. Igualment, si tenen qualsevol dubte o volen comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer mitjançant l’adreça info@rieradecaldes.com. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes es reserva el dret de no acceptar aquelles activitats o registres que no s’ajustin a la intencionalitat d’aquest directori.