• Polit i manipulació de vidres per automoció

  Carrer Montcada, 11
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Venda de mobiliari de jardí i hosteleria

  Carrer Montcada, 5, nau 2
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Venda de mobiliari de jardí i hosteleria

  Carrer Montcada, 5 nau 2
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Fabricació i manteniment d'elevadors i comercialització de material industrial.

  Carrer Montcada, 8
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Distribució d'equipaments per a la indústria, magatzems, tallers i laboratoris, mobiliari urbà

  Carrer Montcada, 12
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Fabricació d'aparells de medició linial (flexòmetre i cintes mètriques), i marcatge industrial

  Carrer Montcada, 19
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Importació, exportació i compravenda a l'engròs i al detall de productes químics de cosmètica i bellesa

  Carrer de Montcada, 5, nau 3
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Distribució de productes de control de la salut

  Carrer Montcada, 5, nau 1
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Fabricació d'aparells de medició linial (flexòmetre i cintes mètriques), i marcatge industrial

  Carrer de Montcada, 19
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Comerç a l'engròs de maquinària

  Carrer Montcada, 19
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Importació i distribució d'aparells domèstics de salut

  Carrer de Montcada, 5, nau 1
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Compra i venda de béns immobles

  Carrer Montcada, 5, nau 1
  Santa Perpètua de Mogoda


 • Eficiència energètica, energies renovables, control i automatització industrial

  Carrer Montcada, 7
  Santa Perpètua de Mogoda