INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ

Educació Secundària


Centre educació secundària públic dependent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Fons Social Europeu
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Departament d'Educació
FP DUAL

En tot moment, qualsevol empresa pot modificar les seves dades o donar-se de baixa del nostre Portal a través de Accés Usuari. Igualment, si tenen qualsevol dubte o volen comunicar-se amb nosaltres, ho poden fer mitjançant l’adreça info@rieradecaldes.com. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes es reserva el dret de no acceptar aquelles activitats o registres que no s’ajustin a la intencionalitat d’aquest directori.