Cimalsa analitzara la demanda i les alternatives per connectar la plataforma CIM Vallès al tren

 


L'empresa pública catalana de mobilitat i gestió d'espais logístics Cimalsa estudiara la possibilitat de posar en marxa una terminal multimodal a la CIM Vallès.


Enric Ticó, president de CIMALSA, ha avançat que “realitzarem un anàlisi de l'oferta i la demanda, l'entrada i sortida de tipus de producte a la CIM Vallès i dels seus orígens i destins per a saber si es justifica la construcció d'una terminal ferroviària que permeti realitzar operacions senzilles amb eficiència".


La decisió sobre el desenvolupament o no d'aquesta infraestructura es prendrà en funció dels resultats i conclusions que s'extreguin de l'estudi, que es preveu que pugui estar finalitzat de cara a l'estiu de l'any vinent.


Ja han identificat “dos o tres espacis per a la seva possible implantació, però han d'analitzar-se tècnicament en profunditat i, en el seu cas, optar per la que ofereixi un millor retorn”.