Veus pròpies | Andreu Ruiz I+D Project manager de Chemplate materials

Chemplate Materials SL es dedica a la comercialització de productes químics i maquinaria per als sector de la galvanotècnia i electrònica. En els recents anys, la organització està apostant per la innovació com a motor i eina fonamental en la seva activitat industrial, quelcom que l’ha fet ser un referent, aconseguir el reconeixement com a Pyme Innovadora, patentar nous productes i participar en projectes de recerca i desenvolupament a nivell nacional i internacional. Actualment, l’empresa té com a model de negoci la diversificació de la seva oferta de productes al mercat B2B i amplia la seva gama de productes amb complements sanitaris i de seguretat laboral.


Quins és el principal repte que encara la seva empresa actualment?


El repte més gran es aconseguir diferenciar-nos dels nostres competidors en les àrees de la indústria química i equips, ja que els sectors de la galvanotècnia i electrònica cada vegada son més competitius. El gran objectiu per tant serà desenvolupar productes innovadors i introduir-los en un mercat on les necessitats canvien constantment. 


La seva empresa ha participat al programa “Task Force – Indústria 4.0”, per accelerar la Transformació Digital.


En què ha consistit l’assessorament?


La participació en el programa Task Force ha consistit en rebre assessorament estratègic i tècnic per part de consultors i partners especialitzats i experimentats en Industria 4.0 i totes les seves eines que porta associades. L’assessorament s’ha basat en realitzar sessions conjuntes on discutir i diagnosticar les capacitats tecnològiques actuals de Chemplate Materials SL per estudiar la possibilitat d’incorporar eines de la Industria 4.0 i de forma efectiva accelerar la implantació d’alguna d’aquestes eines


Què li ha aportat a la seva empresa? 


El programa Task Force ens ha permès fer una reflexió sobre la transformació digital que esta experimentant la industria, en especial atenció als sectors de la automoció i aeronàutica. També, hem pogut fer un diagnòstic de les nostres capacitats i poder plantejar una estratègia de model de negoci basat aquest cas en IoT, com ara la tecnologia de sensors integrats en processos industrials.


Com valora la participació al programa?


La valoració per part de l’empresa es molt positiva ja que finalment ha permès plantejar una estratègia viable a la implantació de eines d’Industria 4.0 com ara sensors de monitorització. Ens ha permès conèixer i treballar estretament amb proveïdors de solucions i partners tecnològics.


Ho recomanaria a altres empreses?


Sí, el programa Task Force es una eina facilitadora, a nivell local, a petites i mitjanes empreses per introduir-se en la transformació digital, diagnosticar les seves capacitats tecnològiques actuals i planificar un pla de transició cap a la modernització i automatització dels seus processos. 


Actualment, què és el què més troba a faltar en el territori que beneficiaria a la seva empresa? (Infraestructures? Centres d’Innovació? Persones amb talent? Serveis específics? Associacions? Programes de suport?...) 


En el territori i en la zona geogràfica de la Riera de Caldes, es trobaria a faltar més centres tecnològics i d’innovació que facilitin aquesta transferència del coneixement tant necessària per a l’adaptació als nous temps.


Altres comentaris, observacions que creguis convenients o que s’hagin d’explicar de Chemplate. 


Agrair la confiança de l’Ajuntament de Santa Perpètua per permetre’ns participar en el programa Task Force, com també el suport per part de les organitzacions Centre Metal·lúrgic i CIM UPC.