Certificació i comprovació norma UNE EN 614439-2

Certificació i comprovació de la norma UNE EN 614439-2 :  • Verificació de la conformitat de l’equip elèctric amb la documentació técnica.

  • verificar condicions de desconexió de l’equip elèctric per assegurar la protección contra els contactes indirectes.

  • Assaig de la resistència de l’aïllament.

  • Assaig de tensió.

  • Protecció contra tensions residuals

  • Entrega dels resultats per annexar al certificat CE.

Documents

Sense documents

Veure perfil de l'empresa