• Fabricació de sistemes de protecció electrotècnica per la instal·lació de barres col·lectores

    Carrer Mollet, 22
    La Llagosta