• Tecnologia ambiental per al tractament d'emissions i la valorització energètica de residus

    Carrer Tramuntana, 13
    Polinyà