• Manipulació i transformació de vidre pla, fabricació de doble envidrament

    Carrer Can Clapers, 3
    Sentmenat