• Impressió d’etiquetes en bobina per a envoltoris i envasos

    Carrer dels Flassaders, 6
    Santa Perpètua de Mogoda