• Fabricació de components per a les instal·lacions sanitàries i de calefacció (vàlvules, col·lectors, termostats, tubs i components per a les instal·lacions solars tèrmiques)

    Carrer Josep Tura, 13 F
    Sentmenat