BAOR REP.& MANT

BAOR REP.& MANT

Muntatge de bastides, reparació de sistemes d’encofrat i muntatge de sistemes d’emmagatzematge

Carrer Roger de Flor, 2 nau 8 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda