• Muntatge de bastides, reparació de sistemes d’encofrat i muntatge de sistemes d’emmagatzematge

    Carrer Roger de Flor, 2 nau 8
    Santa Perpètua de Mogoda